من♥ تو ♥ آغوش

لحظه ای هست بعد بوسه
همان وقتی که لب ها از هم جدا شده اند
و روحت مشغول مزه مزه کردن طعمی ست که چشیده

لحظه ای هست بعد بوسه
که پیکرها کمی از هم فاصله می گیرند
و چشــــم ها ، جایگزین لب ها می شوند


آن چشم در چشم شدن
آن در هم آمیختگی شهوت و شرم
آن نگاه

به گمانم جــــــــان ِ رابطه است

تاريخیکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ 12:24 نویسنده a.r|

khanoomi